ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

(ΡΩΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

בס"ד

Δικηγορικό Γραφείο στην Ελλάδα:

γραφείο 13, 6-ος όροφος, Ιπποκράτους 13, Αθήνα (ΣΤ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)